Tải trọng hệ Giàn Giáo nêm việt form hay còn gọi là Dàn giáo sao (giàn giáo võ đình).

Thí nghiệm thử tải cho Cây chống nêm đứng, Cây chống đà ngang, Cây chống Consol.

 

tải trọng dàn giáo nêm

 

tải trọng chống đà