Ty ren ty-renTy Ren là phụ kiện giúp liên kết giữa các tấm cốp pha tạo liên kết khối thành hệ ván khuôn đổ bê tông