GIÀN GIÁO VIỆT FORM còn gội là hệ giàn giáo nêm xây dựng, đặt biệt hệ Giàn giáo việt form ra đời nhằm thay thế hệ dàn giáo khung, giúp cho các nhà thầu giảm chi phí đầu tư, chi phí nhân công lắp dựng, chi phí vận chuyển, lưu kho

dangiaonem1

Hệ giàn giáo việt form

– Những điểm nổi bậc của hệ giàn giáo việt form: 

  • Tiết giảm cho thí trên 1m2 sàn
  • Lắp đặt nhanh, đảm bảo an toàn , độ chính xác cao.
  • An toàn khi lắp đặt hệ đà biên.
  • Thi công nhanh và dễ thao tác.
  • Số cấu kiện của hệ giáo dễ kiểm soát
  • Tiết kiệm không gian lưu kho, chi khí vận chuyển.
  • Kích cỡ cấu kiện có thể thay đổi theo thiết kế.

 –  Giàn giáo việt form được nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm từ năm 2006. Hiện nay, các sản phẩm giàn giáo đã và đang nhận được nhiều sự ủng hộ và sử dụng trong các dự án.

Công ty đang mở rộng xưởng sản xuất, đầu tư thiết bị để phục vụ nhu cầu cung cấp giàn giáo chất lượng, giá cả rẻ nhất, tất cả các sản phẩm giàn giáo, dàn giáo thi công, dàn giáo chống sàn, đạt tiêu chuẩn của bộ xây, được kiểm định và bảo hiểm cho sản phẩm.

Hệ Giàn giáo việt form – hệ giàn giáo mới góp phần cho năng lực thiết bị xây dựng ngày càng tiến bộ cho ngành xay dựng đang phát triển như hiện nay.

– Công ty tư vấn thiết kế hệ giàn giáo việt form cho các nhà thầu xây dựng, hoặc sản xuất theo bản vẽ thiết kế của chủ dầu tư cho dự án.