Cốp Pha Thép Định Hình

Cốp pha thép được sử dụng trong tất cả các công trình dân dụng

cop-pha-phuong-hoang

Cốp pha định hình Phượng Hoàng

cop-pha-dinh-hinh

Cốp pha thép

cop-pha-thep-3

Cốp pha định hình