Bánh Xe Giàn Giáo Di Động

banh-xe-dan-giao-di-dong
Bánh xe giàn giáo di động

Bánh xe được gắn dưới chận giàn giáo giúp nâng đỡ toàn bộ hệ giàn và giúp di chuyển hệ giáo một cách dễ dàng mà không phải tháo rời cả hệ.

 

 

 

 

 

Liên Hệ: 0972.18.28.08         Phượng Hoàng