1. Khái niệm một bộ giàn giáo

Một bộ giàn giáo được hiểu theo 2 cách khác nhau: 1 bộ giàn giáo lớn, 1 bộ giàn giáo nhỏ.

– Theo như khái niệm 1 bộ giàn giáo nhỏ: bao gồm 2 khung giàn giáo và 2 chéo giáo được gọi là 1 bộ

1-bo-gian-giao

– Theo như khái niệm 1 bộ giàn giáo lớn: bao gồm 42 khung và 42 chéo giáo cũng được gọi là một bộ

bo-gian-giao-42-khung

Vì vậy để phân biệt 2 cách gọi trên thì các nhà thầu, người bán có thể phân biệt

2. Giá 1 bộ giàn giáo

– Theo như cách gọi trên thì giá 1 bộ giàn giáo cũng sẽ tương ứng théo 2 cách gọi và giá cũng hoàn toàn khác nhau.

– Tham khảo báo giá bộ giàn giáo TẠI ĐÂY

Liên hệ: 0972.18.28.08 G.Đốc Phượng Hoàng